Intertain (logo)

Om Intertain

Intertain är en tjänsteleverantör av TV-kanaler och paket i öppna stadsnät. Affärsidén är att erbjuda så mycket utländska och andra kanaler som möjligt till ett bra pris och på ett flexibelt sätt så att kunderna har möjlighet att välja det de vill ha!

Vi har i dagsläget inte själva någon digitalbox som vi säljer utan levererar våra kanalpaket via någon av de öppna mediaoperatörerna Serverado eller Kalejdo. Det betyder att du behöver en digitalbox från någon av dem för att kunna se på våra TV-kanaler. I vissa fall kan det också behövas att du behöver teckna ett så kallat grundabonnemang, även kallat must-carry, från någon av dessa för att kunna beställa våra kanaler.

Om du har förslag eller idéer som du tycker skulle passa i vårt utbud så hör av dig! Vi är alltid intresserade av nytt spännande material så länge det finns möjlighet att lösa mottagning och distribution samt licensiering av kanalinnehållet.

Hur går det till att beställa?

Om du har en digitalbox från Serverado eller Kalejdo så kan du beställa kanalerna direkt av oss. Om du ringer oss kan vi ofta aktivera dina kanaler direkt medan du väntar. Om du skickar oss epost så kan det ta några dagar. När du beställer är det viktigt att du uppger din adress inklusive ditt lägenhetsnummer samt MAC-adressen på din digitalbox. Uppge också alltid en epostadress om du har någon för smidigare kommunikation.

Tyvärr finns ofta olika lägenhetsnummer beroende på om din anslutning är upplagd på ett gammalt fastighetsägarnummer, de nya numren från Lantmäteriverket eller något helt annat. Kontrollera din hyresavi, avtal med stadsnät eller liknande så står det ofta där!

MAC-adressen på din digitalbox hittar du på en vit lapp på boxen undersida och den börjar alltid med "00:02:9b:...".

Var kan ni leverera era TV-kanaler?

Vi levererar via fibernät på alla adresser där det går att beställa en tjänst från Serverado eller Kalejdo. Se deras respektive hemsidor för specifik information.

Kan jag ser era kanaler utan digitalbox?

Inte för närvarande men det kanske kommer...